Delatnost Help Index

Reference

  Republika Srbija, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

 • Baza pravnih propisa na Internetu
  Baza pravnih propisa tekst
 • Replikacija baze podataka o pravnim propisima sa WEB servera na intranetu na WEB server na Internetu
 • WEB bazirano pretraživanje baze podataka o pravnim propisima na intranetu
 • Arhiviranje finansijske dokumentacije na CD-ROM
 • Baza podataka o pravnim propisima na multimedijalnom dokument serveru
 • Baza podataka o standardima u informacionim tehnologijama

  Republika Srbija, Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa

 • Aktivni sistem za upravljenje podacima - WEB sajt sa pretraživanjem baze podataka

  Narodni muzej u Beogradu

 • Saradnja u timu za restauraciju zbirke ikona, ikonostasa i predmeta manastira Hilandar
 • Prototip modela multimedijalne baze podataka konzervatorsko-restauratorske dokumentacije zbirke ikona, ikonostasa i predmeta manastira Hilandar
 • Projekat “Renoar CD”

  Politika NM

 • Adaptacija programskog sistema za obradu oglasa

  Nacionalni centar za neželjena dejstva lekova, Klinički centar Srbije

 • Baza podataka o neželjenim dejstvima lekova

  Guidance Jugoslavija

 • Saradnja u timu za pripremu ispita za MCSD sertifikciju (C++, MFC, ATL, COM/DCOM, MTS/COM+, SQL Server, MSF)

  Vukova zadužbina, Narodna biblioteka Srbije

 • Pilot projekat "Srpski psaltir iz Minhena na kompakt disku"

  Instituto Superior Technico, Lisboa, Portugal

 • Image processing program of liquid fuel spray

  Institut za kukuruz "Zemun polje"

 • Baza podataka o proizvodnji semenaCopyright © 1994-2011 Deus Ex Machina. All rights reserved.
office@deus.rs